O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / EU RED II

Naziv projekta: Podrška EU malim i srednjim preduzećima i regionalnom ekonomskom razvoju u BiH (EU RED II)

Uloga Agenore-a: lokalni partner u konzorcijumu

Opis projekta: EURED II projekt je počeo u decembru 2005. godine i trajaće 21 mjesec. Projekt je finansiran od EU, a implementira ga EURECNA iz Italije. Zahvaljujući angažmanu Agenore-a na realizaciji prve faze podrške (Projekt EU RED I, april 2003. – oktobar 2005.), EURECNA je izabrala Agenore-a za lokalnog partnera. Međunarodni partneri u konzorcijumu su: Shannon Development iz Irske, Crescendo iz Engleske, Regionomica iz Njemačke i JAPTI iz Slovenije.

Opšti cilj novoga projekta je podsticanje ekonomskog rasta i otvaranje radnih mjesta, čime se doprinosi stvaranju osnove za održivi razvoj i socijalni dijalog u BiH.

Specifični ciljevi su:

  • pružiti podršku uspostavljanju sveobuhvatnog institucionalnog i zakonskog okvira za promociju i razvoj malih i srednjih preduzeća (MSP), u skladu sa Strategijom razvoja MSP u BiH, Poveljom EU o MSP te regionalnim planovima razvoja;
  • ojačati ekonomske regije i regionalni razvojni okvir u skladu sa praksom EU;
  • podržati ekonomsku obnovu, otvaranje radnih mjesta, kao i razvoj ljudskih potencijala i infrastrukture u različitim regijama.

Aktivnosti projekta EURED II će se fokusirati na slijedeće:

  1. Institucionalnu podršku;
  2. Izgradnju kapaciteta;
  3. EURED fond;
  4. Komunikaciju i transfer znanja

Za više informacije, posjetite www.eured-sme-bih.org


     KRATKE VIJESTI

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
01.02. 2008.
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Mini >>>
    
  Copyright © 2005 - 2007 AGENORE d.o.o. - Last update: 21.1.2009.