O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / OECD projekt

Naziv projekta: OECD projekt „Indeks politike malih i srednjih preduzeća

 

Uloga Agenore: konsalting za reviziju Indeksa politike malih i srednjih preduzeća za BiH

 

Opis projekta

 

U naredne tri godine, Bosna i Hercegovina će, zajedno sa drugim vladama zemalja Zapadnog Balkana, sarađivati sa Evropskom komisijom (EK), Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj  (EBRD) i Evropskom trening fondacijom (ETF); u razmatranju ostvarenog progresa u provođenju povelje za mala i srednja preduzeća, kroz korištenje matrice sa zajedničkom strukturom. Na taj način će biti omogućena jasnija komparacija ostvarenog progresa u regiji.

 

Nakon konsultacije sa ključnim interesnim grupama, u okviru i van vladinih institucija Bosne i Hercegovine, nacrt indeksa politike za BiH je prezentiran na sastanku održanom na državnom nivou, 25. oktobra 2006. godine u Sarajevu. Nakon sastanka, kompanija Eurecna S.p.A., naša partnerska kompanija, koja je angažovana od strane OECD-a i EK-e da izvrši nezavisnu reviziju izvještaja vlada Zapadnog Balkana o indeksu, angažovala je Agenore konsultanta da izvrši reviziju izvještaja Vlada Bosne i Hercegovine o ostvarenom progresu. To se odnosilo na:

Ř       pregled dokumentacije korištene od strane Vlade u izradi svog izvještaja;

Ř       intervjuisanje nacionalnih koordinatora za politiku Povelje, u cilju razmatranja procesa i zaključaka; 

Ř       intervjuisanje izabranih ključnih interesnih grupa;

Ř       pregled dokumentacije iz drugih izvora.

Na osnovu ovih koraka, konsultant iz Agenore je izradio reviziju indeksa za BiH, ukazujući na oblasti gdje ocjena nivoa indeksa od strane vlada može biti korigovana te naglašavajući nivo indeksa i obezbjeđujući kratka pojašnjenja. Ovaj izvještaj je organizovan u 10 poglavlja, prema sadržaju EU povelje za mala i srednja preduzeća.

 

Za više informacija, posjetite www.oecd.org

     KRATKE VIJESTI

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
01.02. 2008.
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Mini >>>
    
  Copyright © 2005 - 2007 AGENORE d.o.o. - Last update: 21.1.2009.