O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH

Naziv projekta: Izrada Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2008. -2013. godina

 

Uloga Agenore: Nosilac konzorcija za implementaciju projekta

Period implementacije: septembar 2007. –decembar 2007.

 

Opis projekta:

 

AGENORE d.o.o., u konzorciju sa Mrežom za ekonomsku saradnju „ECON“ iz Sarajeva, dobio je tender za izradu strateškog dokumenta razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu BiH za naredni petogodišnji period. Stručni tim formiran od strane implementatora, koji je činilo preko deset stručnjaka iz oblasti agroekonomije, ratarstva, voćarstva, stočarstva i ekonomije, je izradio dokument koji sadrži analizu trenutnog stanja u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH  te ciljeve, prioritete i mjere strateškog razvoja za predviđeni period realizacije.  

 

Cilj projekta:

 

Krajnji cilj projekta je izraditi Strategiju za oblast poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja, koja će biti lokalno vlasništvo svih građana i aktera, a koja će biti osnova za planiranje aktivnosti usmjerenih na postizanje dugoročnog cilja prosperiteta i efikasnosti u poljoprivrednom sektoru, sektoru prehrane i ruralnim područjima u Brčko distriktu BiH.

 

Aktivnosti projekta:

-           analiza postojećeg stanja u sektoru poljoprivrede;

-           definisanje platforme, ciljeva i stubova razvoja sektora;

-           planiranje koncepta mjera agrarne politike.

 

Rezultat projekta:

 

Izrađen dokument „Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu 2008. -2013. godina“, koji će biti osnova za dalje planiranje projekata i izradu Akcionog plana za implementaciju mjera i ciljeva Strategije.

 

 


     KRATKE VIJESTI

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
01.02. 2008.
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Mini >>>
    
  Copyright © 2005 - 2007 AGENORE d.o.o. - Last update: 21.1.2009.