O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
EU RED I
EU RED II
PAR Projekt
CSTP Projekt
OECD projekt
Strategija razvoja poljoprivrede Brčko distrikta BiH
Strategija zastite okolisa u Brčko distriktu BiH
Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / PROJEKTI  / Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu

Naziv projekta: Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu 2009.-2013. godina

 

Uloga Agenore: Član konzorcija za implementaciju projekta

Period implementacije: januar-septembar 2008.

 

Opis projekta:

 

Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Projekt je finanirala Vlada Tuzlanskog kantona kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ovog kantona.

 

Tim angažovanih stručnjaka iz oblasti poljoprivrede je u izradi Strategije uspostavio partnerstvo sa predstavnicima relevantnih institucija i organizacija, udruženja poljoprivrednika, zadruga te stručnom javnošću i zainteresovanim građanima iz trinaest općina Tuzlanskog kantona. Proces izrade dokumenta Strategije razvoja poljoprivrede obuhvatio je i organizovanje intervjua sa poljoprivrednim akterima te niza radionica fokus grupa i javnih rasprava, s ciljem uključivanja što šire stručne javnosti u definisanje strateških pravaca razvoja poljoprivrede na ovom području.  

 

 

Cilj projekta:

 

Krajnji cilj projekta je izraditi Strategiju za razvoj poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja na području Tuzlanskog kantona. Posebna pažnja je posvećena i usaglašavanju ciljeva razvoja poljoprivrede u ovom kantonu sa postavljenim ciljevima i mjerama u usvojenoj Strategiji razvoja poljoprivrednog sektora za Federaciju BiH.

 

Aktivnosti projekta:

-           Analiza postojećeg stanja u sektoru poljoprivrede

-           Definisanje vizije, strateških ciljeva i operativnih ciljeva

-           Planiranje koncepta mjera agrarne politike

-           Izrada Akcionog plana sa projektima za period realizacije;

-           Izrada Operativnog plana za 2009. godinu.

 

Rezultat projekta:

 

Izrađen dokument Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. kodina, koji predstavlja osnov za sve buduće planove rada i finansiranja poljoprivrednih aktivnosti u Tuzlanskom kantonu za predstojeći petogodišnji period.


     KRATKE VIJESTI

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
01.02. 2008.
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Mini >>>
    
  Copyright © 2005 - 2007 AGENORE d.o.o. - Last update: 21.1.2009.