O NAMA
OBLASTI RADA
PROJEKTI
ZAPOSLENI
KONTAKT
LINKOVI
POSLOVI
USLUGE
VIJESTI
   Početak | Kontakt | Mapa 
ENG            BIH


     Početak  / POSLOVI 

   STALNO OTVORENI POZIV ZA PRIJAVU KONSULTANATA

Agenore teži da obezbijedi efikasne, efektivne i visokoprofesionalne usluge svojim klijentima i partnerima. Zbog toga, Agenore ulaže u razvoj baze visokokvalifikovanih konsultanata, koji su stručni i predano rade na dostizanju ciljeva, sa bogatim profesionalnim iskustvom iz slijedećih oblasti:

  • Ekonomski razvoj
  • Reforma javne administracije
  • Razvoj malih i srednjih preduzeća
  • Restrukturiranje kompanijA
  • Tržište rada i politike razvoja ljudskih resursa
  • IT podrška

Šta dobivate prijavljivanjem u našu bazu konsultanata?

Agenore redovno informiše konsultante, koji su prijavljeni u bazu, o novim otvorenim kratkoročnim ili dugoročnim konsultantskim pozicijama u BiH, ali i  drugim zemljama  gdje naša partnerska kompanija Eurecna implementira projekte. Osim toga Agenore je u partnerstvu sa mnoštvom drugih međunarodnih i lokalnih kompanija sa kojima zajednički nastupa na lokalnom i stranim tržištima.

Kako se prijaviti?

Vaš CV, u EC formatu, molimo da pošaljete na engleskom jeziku
 i navedete za koju oblast ili oblasti su vezane vaše ključne kvalifikacije,
na e-mail:
info@agenore.ba

Prijavite se i postanite član konsultantskog tima Agenore.

 

 


     KRATKE VIJESTI

05.01.2009.
Završen nacrt Akcionog plana razvoja poljoprivrede u Brčko distriktu
Nakon realizovanog procesa konsultacija sa lokalnim akterima sektora poljoprivrede, kroz održane radionice i direktne intervjue, izrađen je nacrt dokumenta Akcionog plana za razvoj sektora poljoprivrede u Brčko distriktu BiH. Ovaj dokument predstavlja operativni plan za implementaciju izrađene Strat >>>
Oktobar 2008.
Izrada Akcionog plana za razvoj poljoprivrede u Brčko distriktu BiH
Nakon izrade nacrta Strategije razvoja poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja u Brčko distriktu BiH za period 2008.-2013. godine, Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu u Vladi Brčko distrikta je pokrenulo aktivnosti na izradi Akcionog plana za implementaciju Strategije. Putem ten >>>
10.07.2008.
Izrađena Strategija razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Agenore d.o.o. je, kao član konzorcija sa Ekonomskim fakultetom u Tuzli i Institutom za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda, učestvovao u izradi Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za period 2009.-2013. godine. Projekt je finansiralo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodopriv >>>
Maj 2008.
Prezentacija analize stanja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Konzorciju koji čine Agenore doo Brčko, Ekonomski fakultet Tuzla i Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodijelilo posao izrade Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu za razdoblje 2009.-2013. godine. Nak >>>
01.02. 2008.
Strateško planiranje razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu
Izrada Strategije razvoja poljoprivrede u Tuzlanskom kantonu, za period 2009.-2013. godine, dodijeljena je konzorciju koji čine Ekonomski fakultet Tuzla, Agenore d.o.o. iz Brčko distrikta BiH i Institut za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Ovaj projekt finansira Vlada Tuzlanskog kantona kroz Mini >>>
    
  Copyright © 2005 - 2007 AGENORE d.o.o. - Last update: 21.1.2009.